ul. Spokojna 1  62 722 45 50 (w godzinach czynnego Biura Parafialnego)   Chwaliszew@diec.pl
Parafia pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chwaliszewie
Diecezja kaliska

 1. Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i znakiem szacunku dla zmarłych.
 2. Właścicielem cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. św. Mikołaja Bpa w Chwaliszewie, ul. Spokojna 1, tel. 62 722 45 50
 3. Sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w Kancelarii Parafialnej w dni powszednie po Mszy wieczornej. Sprawy pogrzebu w dowolnym czasie.
 4. Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza. Nie wolno bez wcześniejszej zgody dokonywać żadnych zmian na cmentarzu- sadzić drzew, krzewów, układać samowolnie kostki brukowej, montować na stałe ławek przy grobach oraz samowolnie wjeżdżać pojazdami mechanicznymi na cmentarz. (por. Pierwszy Synod Diecezji Kaliskiej, Prawo diecezjalne Kościoła Kaliskiego, statut 673)
 5. Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat. Płatność dzierżawy dla parafian praktykujących jest zawieszona do odwołania. Osoby spoza parafii, notorycznie niepraktykujący, niewierzący oraz niekatolicy zobowiązani są do przedstawienia poświadczenia opłaty pokładnego lub uiszczenia jej do końca 2020 roku. Opłata obowiązuje wszystkich przy dzierżawie nowego miejsca.
 6. W przypadku nie przedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.
 7. Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza decyzji na piśmie kompetentnego organu.
 8. Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie zobowiązani są do utrzymania porządku na grobie i w pobliskim otoczeniu. Każdy grób musi mieć jednego opiekuna- osobę odpowiedzialną za niego.
 9. Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% wartości nagrobka.
 10. Zakazuje się:
  •  samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek, zakładania kostki brukowej)
  •  zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
  •  picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających
  •  zanieczyszczania
  •  poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza
  •  wszystkiego co jest obce świętości miejsca
 11. Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w kontenerach. Na cmentarzu obowiązuje wszystkich segregacja odpadów. Odpady wrzucamy do odpowiednich pojemników. Zaniedbania mogą skutkować nałożeniem na użytkowników cmentarza opłaty za wywóz śmieci.
 12. Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny na koszt rodziny.
 13. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe w skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Regulamin, w takim brzmieniu, obowiązuje od 1 czerwca 2020 roku.

ks. Radosław Talarski

Administrator Cmentarza

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM