ul. Spokojna 1  62 722 45 50 (w godzinach czynnego Biura Parafialnego)   Chwaliszew@diec.pl
Parafia pw. Świętego Mikołaja Biskupa w Chwaliszewie
Diecezja kaliska

Bogu chwała, ludziom dziękczynienie!

piątek, 03-07-2020


Od 1 lipca br. ze względów zdrowotnych, z pracy na rzecz parafii rezygnują Państwo Bożena i Zbigniew Ciepli. Przez wiele lat dbali o porządek wokół naszego kościoła. Pan Zbigniew troszczył się także o koszenie trawników parafialnych. Doraźnie wraz z synami Adamem i Pawłem wykonywali różne drobne naprawy. Za długoletnie zaangażowanie w życie parafii, pragniemy wyrazić podziękowanie w najpiękniejszy z możliwych sposobów, poprzez Msze św. sprawowaną w intencji Państwa Ciepłych i całej ich rodziny.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian do wspólnej modlitwy za p. Ciepłych w sobotę, 11 lipca o godz. 17.00.

Przy tej okazji dziękujemy jako parafia właścicielowi traktorka- kosiarki (o ile się nie mylimy, jest to własność Sokoła Chwaliszew) za kilkuletnie użyczanie sprzętu do prac na terenie kościelnym. 
Prosimy parafian i radnych parafialnych o propozycje racjonalnego rozwiązania problemu koszenia trawy na terenach kościelnych.
Poniżej także inne podziękowania z bieżącego tygodnia.

Bóg zapłać:

- osobom, które trwają w zaciszu swoich domów ofiarując cierpienie, samotność i modlitwę za świat, Kościół, parafię, kapłanów, byłych kapłanów, osoby zranione w Kościele i o święte powołania

- osobom, które przychodzą w tygodniu do naszego kościoła na indywidualną modlitwę i trwają przed Panem Jezusem eucharystycznym

- osobom, które szczególnie w I piątek przystąpiły do sakramentu pokuty

- rodzicom za zaufanie i motywowanie ministrantów do służby Bożej

- osobom, które w ubiegłą sobotę pełniły posługę na rzecz wspólnoty parafialnej przez przygotowanie świątyni do świętowania

- osobom, które dbają o święte miejsce, jakim jest cmentarz i o estetykę grobów oraz skrupulatnie segregują śmieci; tym, którzy tego nie robią po raz kolejny wybaczamy i modlimy się za nich

- p. Henrykowi Górskiemu (na Mszach św. o 8.00 i 9.30) i Janowi Adamczakowi (Msza św. o 11.00) za animowanie śpiewów liturgicznych w niedzielę

- p. Henrykowi Górskiemu za grę i śpiew w uroczystość św. Piotra i Pawła

- Zespołowi Charytatywnemu (szczególnie p. przewodniczącej Ewie Łopuszyńskiej, p. Magdalenie Misiak, p. Kamilowi Łopuszyńskiemu) za dystrybucję żywności z programu diecezjalnego. Wsparcie otrzymały 42 osoby, rozdysponowano 2050 kg żywności. Planowane są kolejne edycje w bieżącym roku dlatego zapraszamy także inne rodziny.

- rodzinom, które dbają by ich bliscy- chorzy i starsi nie byli pozbawieni sakramentów świętych z racji I piątku miesiąca, oraz za ofiary przez nich składane w I piątek

- II róży matek za prowadzenie różańca i udział we Mszy św. pierwszopiątkowej

- p. Czesławie Galer za prowadzenie śpiewów w dni powszednie i prowadzenie różańca pierwszosobotniego

- osobom, które wsparły materialnie funkcjonowanie parafii składając w ubiegłą sobotę i niedzielę swoje ofiary- zebraliśmy  353,50 zł. Zachęcamy do pomocy parafii w jej bieżącym funkcjonowaniu także przez wpłaty na konto, można składać koperty z daniną. 

- osobom, które zamawiając intencje mszalne składały przy tej okazji ofiary- stypendia mszalne

Wszystkim bez wyjątku: Parafianom i Dobrodziejom, Przyjaciołom i Nieprzyjaciołom niech Bóg obficie błogosławi: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM