Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja bp w Chwaliszewie
Historia parafii
Wieś Chwaliszew pierwotnie była osobną parafią. Dawny kościół drewniany p.w. św. Mikołaja był ufundowany prawdopodobnie w XIV wieku. Około roku 1521 miejscowość należała do parafii Zduny. Z chwilą przekazania dużej części uposażenia parafii na cele szkoły luterskiej w Pleszewie stała się od 1540 roku filią Sulmierzyc. Od tej pory, każdy proboszcz parafii Sulmierzyce był zobowiązany do odprawienia w tej wiosce codziennej Mszy św. Następny kościół – gdyż poprzedni uległ ruinie – wybudowano około roku 1680. Był on całkowicie wykonany z drewna i tak: dół z obrabianych w kostkę dębowych bali, góra z bali sosnowych. Całość była pokryta gontem. Posiadał małą wieżę, którą całkowicie odrestaurowano w 1867 roku. Wieża była pokryta cynkiem. W roku 1891 zbudowano obecny, murowany kościół. Kościół miał 12,2 m długości, szerokości 7,5 m, zaś wysokość sięgała 4 m. Posiadał dwoje drzwi; cztery duże i jedno małe okno. Z lewej strony prezbiterium wchodziło się do małej zakrystii. W kościele znajdowały się trzy ołtarze. W głównym ołtarzu był umieszczony obraz patrona kościoła św. Mikołaja. Ołtarz ten był ufundowany przez księcia Thürn Taxis w 1870 roku.

Po lewej stronie ołtarza głównego znajdował się ołtarz boczny, a w jego centrum był umieszczony obraz Chrystusa Ukrzyżowanego. Po prawej stronie znajdował się trzeci ołtarz z obrazem Matki Bożej. Ołtarze boczne były przyozdobione figurkami z gipsu. Ambona znajdowała się po prawej stronie ołtarza głównego.

W 1925 erygowana została parafia, jednak nie mianowano osobnego proboszcza i nadal pieczę nad parafią Chwaliszew miał proboszcz sulmierzycki. Dopiero w 1959 roku ustanowiono osobnego proboszcza w parafii chwaliszewskiej. Kościół odnowiony wewnątrz został konsekrowany 21.VIII. 1965 roku przez ks. Metropolitę Antoniego Baraniaka. W 1983 roku wnętrze kościoła odnowiono.
© 2007-2011 Parafia Chwaliszewa (PHP Fusion, by Dawid Tomaszewski)
327,743 Unikalnych wizyt